Yoga Nidra utdanning VÅR 2022 – 55 timer.

Hei ✨

Fra 2022 slår vi sammen Yogaloftet Oslo og Yin Yoga Instituttet til ett selskap:
INDRE STILLHET
Yoga * Nærværspraksis

Vi er de samme menneskene, Anita Abrahamsen og Lisbeth Wang. Vi har bare nytt navn og har flere ressurser.

Vi har siden 2018 utdannet yogalærere i Yoga Nidra.

Avspenningsteknikker er viktigere enn noensinne. Våre elever melder om stor glede for Yoga Nidra hos sine elever, hvor de opplever hvordan denne teknikken betyr mye for veldig mange. 

Vi har utvidet pensum på utdanningen, som nå dekker 55 timer, i forhold til tidligere 45 timer.

Kursformat: 
Utdanningen holdes på Zoom; enkelt og trygt og kostnadseffektivt.

Kurset gir deg dyptgående kunnskap som er viktig i undervisningen av enkel avspenning og Yoga Nidra. Forståelsen av enkel avspenning ligger som basis for din utvikling av Yoga Nidra som verktøy. Dette fordi vi mener at all avspenning bør følge samme faglige forankring. 

Vår utdanning har sin forankring i Swami Satyanandas versjon, med spesial tilpasning til stressmestring. Utdanningen for alle tradisjoner, da vi underviser med en åpen tilnærming og med respekt for at dette fagområdet kan tilpasses til den enkelte lærers ståsted.
Les mer om Yoga Nidra generelt her. 

Kursoppbygning: 

 • 6 obligatoriske online live sesjoner via Zoom.
  – 11. – 13. mars 2022, fredag kl. 17 – 20, lørdag/søndag kl. 9 – 17 begge dager, lunsj ca. kl. 12 – 13
  – 29. april – 1. mai, fredag kl. 17 – 20, lørdag/søndag kl. 9 – 17 begge dager, lunsj ca. kl. 12 – 13
 • Digital plattform:
  – Ferdig innspilte foredrag som du får tilgang til i 3 måneder fra du starter din utdanning. 
  – Ferdig innspilte avspenninger som grunnlag for din egenpraksis og som støtte for utviklingen av din egen undervisning.
  Du har tilgang til disse i 3 måneder etter at du starter din utdanning. Totalt antall timer 7 timer.
 • Du vil også ha tilgang til 3 privat timer med Anita eller Lisbeth via Zoom for individuell veiledning, om fagområdet, som må brukes innen 3 måneder etter at du startet din utdanning.
 • Det vil være obligatoriske innleveringsoppgaver, 2 stk.  Dette er en god anledning til å få sjekket av at du har fått med deg hovedelementene i kurset. Dette tilsvarer ca. 10 timer selvstudie som du får godkjent som en del av utdanningen. 
 • Du får et omfattende kompendium som både omhandler praksisen og de utvalgte teoretiske fagområdene.
 • Kursbevis utstedes når du har deltatt aktiv på alle samlingene, samt fullført innleveringsoppgavene.

Pris kr. 6.500.
Early bird rabatt kr. 500 hvis du melder deg på før 15.1.2022.

Du melder deg på ved å fylle ut skjemaet nederst på siden.
Påmelding er bindende. Våre betingelser finner du her.

Når vi har mottatt en din påmelding, vil du motta en e-post som bekrefter din påmelding og praktisk informasjon.
Du vil også motta en faktura for kursavgiften, 7 dagers betalingsbetingelser, pr. e-post.
Vi trekker fra early bird rabatt dersom du er innenfor fristen.

Ta gjerne kontakt med Anita på anita@indrestillhet.no eller tlf. 920 98830 dersom du har spørsmål.

Påmeldingsfrist er 1. mars 2022.

For hvem:
Utdanningen er åpen for alle som ønsker en dypere kunnskap om avspenning generelt og Yoga Nidra spesielt.
Utdanningen vektlegger naturlig nok pedagogisk tilnærming knyttet til undervisning, samt de faglige områdene.

Pensum:

 • Fordype din personlig praksis i  enkel avspenning og Yoga Nidra. Vi mener det er viktig at vi underviser fra våre egne erfaringer. 
 • Du vil lære hvordan du kan undervise ulike typer Yoga Nidra. 
 • Utvikle din forståelse av forskjellen på hvordan man pedagogisk underviser enkel avspenning i slutten og begynnelsen av en yogatime.
 • Hvordan pedagogisk bygge opp enkel avspenning og Yoga Nidra dybdeavspenning. 
 • Pratyahara og Dharana: Deres plass i avspenningens verden. 
 • Et dypdykk i alle de ulike trinnene i avspenning, rekkefølgen på trinnene og hvorfor de følger som de gjør. Dette gjelder både for enkel avspenning og Yoga Nidra. 
 • Undervisningsteknikk spesielt rettet mot avspenning – «does and donts». 
 • Du vil få kunnskap om forskjellen mellom hypnose og Yoga Nidra. 
 • Yoga Nidra og søvn. Hjernens tilstand under Yoga Nidra. 
 • Hvordan integrere avspenning/Yoga Nidra i undervisningssammenheng; klasser og kursforløp. 
 • Teoretisk forståelse av nervesystemet, hjernen, sansene og stress og hvorfor det er viktig å ha kunnskap om dette når du skal undervise avspenning/Yoga Nidra.
 • Forskning relatert til avspenning.

Hvorfor har vi valgt å underbygge undervisningen i Yoga Nidra med teori?
Yoga ble opprinnelig muntlig overlevert gjennom årtusener, fra lærer til elev. Kildetekster og skriftlige beskrivelser av praksis har etter hvert kommet til som støtte.
I den moderne tid er det også svært relevant og trekke inn vestlig moderne medisin som støtte for en enda bredere forståelse av yoga.

Vi har valgt å ta med relevant teori som kan gi en bredere og dyoere innsikt og forståelse i fagområdet. Det er vår påstand at dette vil gi en bedre undervisning, fordi du selv har en bredere kunnskapsbase å øse fra.
Det vil igjen gi et bedre utbytte for dine elever.

Vi har valgt å legge inn teoretisk kunnskap i emnene hjernen, nervesystemet, sansene, søvn og stress.

Yoga Nidra vil ha en innvirkning på kroppen vår som går på dypet, og det er kjent at hjernen og nervesystemet er spesielt involvert. Vi går fra den rasjonelle tenkemåten vår, som vi bruker så mye i hverdagen, til den mer abstrakte og subtile tankeverden. Dette engasjerer andre deler av hjernen, nervesystemet og sansene våre.

I tillegg står forståelsen av stress sentralt. Et tema som nevnes i tide og utide med et negativt fortegn. Det er slett ikke alltid at stress er negativt, men vi er alle forskjellige og har ulike opplevelser av hva dette gjør med oss. Yoga Nidra er et godt «verktøy» for å redusere de uønskede sidene av stress. En teoretisk forståelse knyttet sammen med praksis, vil gi noen nøkler for deg som lærer, og hver især, til å mestre dette bedre.

Vi håper at du med dette vil finne at teoriundervisningen kan åpne noen nye dører, som vil gi deg glede både som profesjonell lærer og som privatperson.

Hjertelig velkommen til oss.

Varm hilsen Lisbeth og Anita.