Spirit….

Ordet “spirit” er komplisert å oversette til norsk, på en god måte.

Ordet kan romme mange aspekter, stort eller lite, indre eller ytre osv.

I en av oversettelsene av Shiva Samhita, skrives det i 1.53:

“Since it its not illuminated by another, therefore it is self-luminous, and for that self-luminousity, the very nature of Spirit is light”.