Yoga Nidra serien høst 2023

Hjertelig velkommen til høstens Yoga Nidra serie.

Live undervisning går på Zoom kl. 19 – 20 og over 5 ganger på følgende datoer:
– 27. august
– 24. september
– 22. oktober
– 19. november
– 17. desember

Du vil i tillegg til opptak av de 5 klassene ha tilgang til 7 ekstra Yoga Nidras (lydfiler) på min digitale portal.
Du har tilgang til alle 12 klassene helt frem til 31. desember.
Det vil også være en egen video som forklarer inngående om et av trinnene i Yoga Nidra; Sankalpa/beslutningen.

Jeg ser frem til å dele denne nydelige og sterke praksisen med deg.
Varm hilsen Anita