Mental innstilling i Yoga Nidra

I tradisjonell Yoga Nidra – Satyananda tradisjonen – bringes det inn et trinn som kalles mental innstilling. Dette er et viktig trinn som bør være med.

Det å inngå en avtale med seg selv om å praktisere Yoga Nidrâ er en viktig forberedelse både mentalt og emosjonelt. Man setter en intensjon og lager en forpliktende avtale med seg selv kan hjelpe til med å skape den nødvendige roen og fokuset som kreves for å utføre Yoga Nidrâ effektivt. NB; dette er ikke det samme som Sankalpa.

Her er noen viktige punkter å merke seg om dette trinnet:

  • Selvforpliktelse: Når du inngår en avtale med deg selv om å praktisere Yoga Nidrâ, forplikter du deg til praksisen. Dette betyr at du tar det på alvor og setter av tid og energi til formålet.
  • Mental forberedelse: Å lage en avtale med seg selv tjener som en form for mental forberedelse. Det hjelper deg med å forberede tankene og følelsene dine for praksisen og gir deg en tydelig retning. En indre opplevelse av at det er dette jeg skal bruke tiden min på akkurat nå.
  • Motstandsdyktighet mot avbrudd: Når du har inngått en forpliktende avtale med deg selv, vil du være mer motivert til å holde fast ved praksisen selv når det oppstår distraksjoner eller fristelser til å avbryte.
  • Målrettet fokus: Å inngå en avtale med deg selv kan hjelpe deg med å oppnå et høyere nivå av fokus og intensjon i Yoga Nidrâ-praksisen. Dette kan øke potensialet for dyp avslapning og bevissthet.
  • Styrking av selvdisiplin: Å forplikte seg til en avtale med seg selv er en måte å øve selvdisiplin på. Dette kan ha en positiv innvirkning på andre områder av livet ditt.

Vil du vite mer om blant annet dette? Send meg gjerne en e-post, så kan jeg sende deg informasjon om når neste Yoga Nidra utdanning avholdes.

Klem, Anita