Yogalærer eller yogainstruktør?

YOGALÆRER ELLER YOGAINSTRUKTØR?

I det siste har jeg flere ganger blitt spurt, av elever og andre, om hva som er forskjellen på en yogalærer og en yogainstruktør.

Dette har jeg ikke tenkt så nøye gjennom tidligere, da jeg opplever at disse to ordene brukes om hverandre og har lik verdi i mine øyne. Jeg tror det kanskje er en tilfeldighet om det brukes det ene eller det andre.

Uansett hvilket begrep som brukes, er det slik at en kvalifisert yogalærer eller -instruktør er en som har fått relevant opplæring, har erfaring og respekterer prinsippene bak yoga som en helhetlig praksis.

En av samtalene gikk dypere inn i aspektet om dette: Hva er forskjellen mellom å lære bort og å instruere.

Når jeg møter slike spørsmål vekkes det alltid en nysgjerrighet i meg. Hva er mitt eget ståsted? Er jeg en yogalærer eller en yogainstruktør? Jeg har alltid kalt meg yogalærer, da det er det jeg er utdannet som.
Dette har romstert rundt i mitt hode en stund nå.

Betyr instruere og lære bort det samme?
I utgangspunktet tenker jeg ja.
Og så samtidig nei.

Etter å ha lest og googlet opplever jeg at forståelsen av begrepet instruere kan være:
Å veilede eller undervise noen for å hjelpe dem med å forstå og utføre en bestemt oppgave eller aktivitet på en riktig måte. Det vil si det som skjer der og da.

Og at forståelsen av begrepet læring kan være:
Det samme som instruere, men med et ekstra tillegg; det å kunne nyttiggjøre seg det man har lært, på et senere tidspunkt. Slik som f.eks. norsk skolesystem er bygget opp; vi lærer noe for å bruke det senere.

Hele denne tankeprosessen har vært veldig klargjørende for min egen del i min rolle som formidler av yoga.
Jeg ønsker at alle som deltar på mine klasser skal ha minst en ting de kan putte i sekken etter hver yogaklasse og ha nytte av senere.
Dette er ufattelig viktig for meg.
Så takk til dere som utfordret meg.

Og så vil jeg jo si at jeg oppfatter jo at de aller fleste som underviser i dag lærer bort yoga, selv om de kaller seg yogainstruktør.

Bare litt drodling fra inni hodet på en søndag 💝