Beskrivelse av ukentlige kurs

Hei og velkommen til informasjonssiden om kursene som tilbys.
Det er viktig for meg at du skal kjenne at du er med på en reise når du er på kurs; alle kursene er bygget opp med tanke på en personlig utvikling for den enkelte elev gjennom kursforløpet. Undervisningen er bygget opp med en pedagogisk struktur for kursforløpet og med progresjon slik at du rolig tas med på en reise inn i yogaens verden.

Hovedretninger i yogatradisjoner.

Jeg underviser i Tradisjonell yoga som har sitt filosofiske og medisinske ståsted i tradisjonell indisk tantra yoga. Kort fortalt handler denne yogatradisjonen om å forene kropp og sinn til en samlet enhet hvor man har en dyp forståelse av egne handlinger og behov. Dette er både en fysisk og mental praksis hvor målet er en sterk og sunn kropp og et klart sinn. I yogaens tantriske forståelse handler det om å forene energi og bevissthet, slik at vi når inn til en dyp kontakt med oss selv.

Våre kurs i Tao Yin yoga har sitt filosofiske ståsted i Taoismen. Det medisinske ståstedet er Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM). På samme måte som i Tradisjonell yoga, har praksisen fokus på å samle kropp og sinn til en enhet. Vi vil gjennom praksisen arbeide med å komme i kontakt med vårt innerste potensiale for stillhet og vekst; Yin tilstand i både kropp og sinn. Tradisjonell Yin Yoga er en rolig og medisinsk yogaform, hvor formålet er å skape en helhetlig balanse i kropp og sinn.

Overordnet kan våre kurs deles opp som følger:

  • INDRE STILLHET – meditasjon: Pusteøvelser, konsentrasjonsteknikker og meditasjon.
  • Tao Yin yoga: Rolig fysisk yoga med lange strekk. Pusteøvelser. Konsentrasjons- og meditasjonsteknikker. Energiarbeid.
  • Tradisjonell yoga: Rolig fysisk yoga, lett til krevende dynamisk yoga (grunnkurs og videregående). Pusteøvelser. Konsentrasjons- og meditasjonsteknikker. Energiarbeid.
  • Senior yoga: Rolig yoga for godt voksne, med fokus på lett styrke, strekk, balanse og pusteøvelser. Avspenning.

Tradisjonell yoga litt øvet.
Kurstid: 1,5 klokketime.
Det vil være nødvendig med en grunnleggende erfaring og praksis i Tradisjonell yoga for å få utbytte av dette kurset. Du må ha erfaring med den klassiske versjonen av Solhilsen, samt pusteteknikkene Nadi Shodana (Vekselsepusten), Bhastrika (Blåsebelgen) og Shitali (Kjølende pust).
Dette kurset passer ikke for nybegynnere til yoga.
Du vil på dette kursnivået tas dypere inn i yogastillingene; du vil oppleve at de blir litt mer krevende fysisk i relasjon til både styrke, strekk og mentalt nærvær.
Vi øker detaljeringsnivået mht. teknikk da øvelsene blir mer krevende, for å ivareta kroppen og videreutvikle praksisen som ble påbegynt på grunnleggende nivå.
Det introduseres flere pusteteknikker, som på ulike måter påvirker oss fysisk og mentalt, og vi fordyper oss spesielt i Blåsebelgen (Bhastrika).
Avspenningsteknikker og meditasjoner vil også bli litt mer omfattende og fordypende. Yoga Nidra (dybdeavspenning) introduseres i sin fulle versjon.
Du vil bli introdusert til enkle Kriya teknikker (energiarbeid) hvor også Chakraene har sin plass. Vi arbeider jordnært og enkelt da dette gir oftest best effekt for det moderne mennesket.
Ta kontakt med Anita dersom du er usikker mht. om dette kurset passer for deg.

Tao Yin Yoga.
Kurstid: 1,5 klokketime.
Yin Yoga er en rolig yogaform. Allikevel oppleves den som lett fysisk krevende, da denne Yin yoga formen ikke overlater kroppen kun til tyngdekraft og puter/bolster. Du vil oppleve at din kjernestyrke utvikles gradvis. Smidighet og mykhet vil også utvikles.
Yogaformen er basert på gammel kunnskap om kroppen; den har sitt medisinske fundament i kinesisk medisin. Det filosofiske fundamentet ligger i taoismens forståelse av De Fem Elementer.
Vi arbeider i yogastillingene en stund (1 – 10 min avhengig av stilling) for å stilne oss og komme i dyp kontakt med oss selv og hvordan vi faktisk har det.
Ved å holde yogastillingene over litt tid, bringer vi frem en mulighet til å slippe ut spenninger i muskler, bindevev og ledd. Dyptgående og avspennende pust og nærvær til oss selv er viktig i arbeidet med å mykne oss både fysisk og mentalt. Blokkeringer i vår livskraft kan få mulighet til å løses opp.
Ved å arbeide dypt, skånsomt og oppmerksomt ønsker vi å hjelpe Qi til å flyte fritt og skape et grunnlag for en sunn kropp og et stabilt sinn.
Kurset er litt krevende mht. ledd, spesielt hofter, knær og skuldre, da vi jobber en del med vinkler i kroppen for å kunne komme dypt inn i musklene og gjennom dette leddene.
Yogaprogrammene er utarbeidet iht. de medisinske prinsipper som gjelder for kinesisk medisin, slik at din livskraft Qi skal kunne flyte mellom og nære kroppens organer.

Senior Yoga.
Kurstid: 1,5 klokketime.
Senior Yoga har sitt fundament i Tradisjonell Yoga.
Kurset er et tilpasset yogakonsept for ”godt voksne ” (55+). Kurset kan også passe for deg som har behov for tilpasset rolig yoga.
Kursene utføres sittende på gulvet, liggende på gulvet og stående.
Vi arbeider med kroppens styrke og fleksibilitet gjennom gode, fysiske styrkeøvelser og strekkøvelser for muskler og ledd. Vi puster helt «ned i magen”, og vi trener ytre og indre magemuskler og bekkenmuskulatur. Balanseevnen og koordinasjonen trenes. Praksisen ønsker å fremme en opplevelse av økt ro og velvære gjennom en kombinasjon av bevegelser, pusteteknikker og avspenning.