Tradisjonell Yin Yoga

Yin Yogaens formål.

Tradisjonell Yin Yoga er en medisinsk yogaform for hele kroppen. Praksisen har sitt fundament i taoistisk filosofi og Tradisjonell Kinesisk Medisin (TCM).

Vi arbeider med fysiske yogastillinger som holdes lenge for å kunne komme inn til en fordypet ro i både kropp og sinn. Dype pust og tilstedeværelse er essensielle følgesvenner.

Yogapraksisen inneholder fysiske yogastillinger som utføres stående, sittende eller liggende, pusteøvelser, konsentrasjonsteknikker, meditasjon og energiarbeid iht. taoismen og TCM.

Gjennom sin rolige form stimulerer praksisen nervesystemet til ro. I tillegg vil yogaprogrammets oppbygning stimulerer kroppens organer for å skape balanse i både kropp og sinn. Vi følger samme de samme natur- og energilover iht. TCM som en akupunktør eller kinesiske lege vil benytte i sin gjerning.
Praksisen vil også gi det smidighet i både muskler og ledd, samt en god dose kjernestyrke.

Formålet med praksisen er altså en sunn kropp og et balansert sinn. Med dette menes at det faktisk foreligger et helsepotensiale utover det å bli myk og sterk. Det foreligger et potensiale for å utføre en praksis som virker helsemessig forebyggende på sykdom, fysisk og mentalt. I tillegg foreligger det et potensiale for å ta tak i allerede etablerte ubalanser, som over tid kan manifistere seg som sykdom.

For å oppnå dette, vil det være nødvendig å ha god kunnskap om de aspekter som gjelder for praksisen, dvs. de «lover» som TCM bygger på.

Et viktig aspekt ved praksisen er begrepet Qi (Chi). Dette kan oversettes med «livskraft». Det er den energien som forlater kroppen når vi dør. Det er den energien som får alle kjemiske prosesser i kroppen til å fungerer. Den kan ikke forklares, da folk flest sin  begrepsoppfatning ikke klarer å gå forbi det som er helt konkret.
For den erfarne Yin Yoga praktiker, vil begrepet Qi være godt kjent, man vet hvordan man arbeider med denne energien.

Det er ikke slik at Yin Yoga praksis bare utføres liggende eller sittende. Og bare inneholder Yin Yoga stillinger for rygg, hofter og ben. Yin Yoga er en fullverdig praksis for hele kroppen.
Det er svært viktig at alle kroppsdeler deltar i praksisen. Ved å bare arbeide med deler av kroppen, og med tilhørende bindevev og meridianer, vil man tilføre den praktiserende massive ubalanser i kropp og sinn! Bindevev og meridianer finnes i hele kroppen og skal derfor være med i praksisen.

Yin Yogaens struktur og energi.   

I Yin Yoga arbeider vi bevisst med utvikling og kropp og sinn. Yin Yoga praksis er basert på flere år tusen gammel filosofi – taoismen. Taoismen på sin side ligger som grunnlag for Tradisjonell Kinesisk Medisin (TCM). Forståelsen av naturen og dens energier, som igjen gir basis for Yin og Yang, De Fem Elementer og Meridianarbeid er fundamentale aspekter ved praksisen.

Yin Yoga praktiseres etter helt bestemte «lover» som har som formål å holde kroppen sunn og sinnet balansert. Shen syklus er her et viktig nøkkelord.

I tillegg vil kunnskap om pust, avspenning, konsentrasjon, anatomi og fysiologi være viktige elementer for å få mest mulig effekt av Yin Yoga praksis.

En fullverdig Yin Yoga praksis inneholder :

 1. Filosofi: Taoismen.
 2. Medisinsk forandring: Tradisjonell Kinesisk Medisin (TCM).
 3. Yin Yoga stillinger og Yang bevegelse satt i en helt bestemt rekkefølge.
 4. Pusteøvelser.
 5. Konsentrasjonsøvelser/oppmerksomt nærvær.
 6. Meditasjon.
 7. Energetisk arbeid relatert til Yin & Yang, De Fem Elementer og meridianarbeid. Dette arbeidet kalles også alkemi, eller indre praksis.

Punkt 3 og punkt 7 henger nøye sammen. Det er i punkt 7 det viktigste helsemessige arbeidet foregår. Vi setter sammen Yin Yoga stillinger og Yang bevegelse i en helt bestemt rekkefølge for å sørge for at Qi flyt i kropp og sinn blir så optimal som mulig.
En vilkårlig rekkefølge på Yin Yoga stillinger er ikke å foretrekke da dette kan faktisk forårsake ubalanser hos utøver.

Det er IKKE slik at man kan si at man får de ønskede helsemessige effekter som TCM gir mulighet for bare fordi man velger å være i en hvilken som helst yogastilling over tid. Det er ikke nok å si at man arbeider med bindevev og meridianer. Dette kan gi den praktiserende en god følelse av å få strukket ut og at man blir mykere og sterkere. MEN den optimale helsebringende effekten uteblir.

For at man skal få den optimale helsemessige effekten, må man praktisere iht. bestemte lover som angir i hvilken rekkefølge de ulike yogastillingene skal komme, dvs. i hvilken rekkefølge man skal arbeide med de ulike kroppsdelene. En vilkårlig rekkefølge vil ikke nødvendigvis gi noen som helst effekt. Tvert imot, kanskje kan dette frembringe ubalanse hos den praktiserende.

På sammen måte som en akupunktør setter sine nåler i en helt bestemt rekkefølge, vil vi arbeide med Yin Yoga stillinger og Yang bevegelser i en helt bestemt rekkefølge, for å nå ønsket helsemessige effekt.

Tao – veien.

Våre kurs er bygget opp rundt 3 grunnpilarer. Dette er ikke noe vi har funnet på. Grunnpilarene hører hjemme i hvilken som helst medisinsk praksis som kan sees i sammenheng med Yin Yoga.

 1. Yin og Yang
 2. De fem elementer
 3. Meridianarbeid

Hvorfor starter vi med Yin og Yang?

Årsaken er enkel, vi arbeider iht. Tao, den anbefalte veien iht. Taoismens energiarbeid. Yin og Yang er grunnstenene i TCM. Yin og Yang anses for å være inngangsdøren. De innehar nøkkelen for å kunne videreutvikle sinnet og kroppen mot en balanse som både er forebyggende og healende i sin form.

Tao er veien gjennom livet. Yin og Yang er «hjelpemidler» til å gå denne veien på en balansert måte.
Denne veien oppfattes som en gradvis forfining av energiarbeidet i Yin Yoga.

Det å kunne utvikle kunnskap om Yin og Yang ligger til grunnlag for å gå videre med en mer «avansert» praksis knyttet til De fem Elementer. Og når man har fått kunnskap om De fem elementer og deres innvirkning på kropp og sinn, er tanken at vi er kommet i en tilstand hvor man kan få kontakt med og arbeide med de mer fine energiene i meridianene. Meridianer er energibaner i kroppen knyttet til alle kroppens organer. Meridianene løper i kroppens bindevev. Men deres energier er ofte blokkert pga. stivhet i kropp og sinn.

Den gule keisers klassiker – Huang Di Nei Jing sier i kapittel 5:

«…Yin og Yang er i overenstemmelse med Tao, er himmelens og jordens vei, den røde tråd for alt, forandringenes opphav, rotnettet for fødsel og død, gudenes tempel…..»

En måte å forstå dette på er å ta utgangspunkt i at alt liv, alt vi kjenner, har sitt utgangspunkt i Yin og Yang. Yin og Yang utgjør sammen Tao.

Dette er en dualitet, en polaritet, som vi ser kommer til syne i våre liv daglig. Dag/natt. Lys/mørke. Mann/kvinne. Sol/måne osv.

Målet er å kunne gjenkjenne energiene Yin og Yang i vår kropp, i vårt sinn.

Yin kan sees på som den nærende ro. Yang kan sees på som den nærende bevegelse.

Yin og Yang er ikke konkurrenter. Tvert imot, sammen utgjør de en helhet, Tao (Dao).

Når du trenger den hvilende roen, kan forståelsen av Yin hjelpe deg til å komme dit.

Alle trenger å bevege seg, men ikke alle gjør det på en måte som gir helsemessige fordeler. Kunnskap om den nærende bevegelse Yang er derfor også en viktig del av forståelsen av hvordan gå gjennom livet på en balansert måte.

Når vi har fått erfaring med energiene Yin og Yang, og hvordan de kan veilede oss til et balansert liv, kan vi gå dypere inn i det energetiske og medisinske arbeidet med kropp og sinn.

De Fem Elementer:

 • Vann
 • Tre
 • Ild
 • Jord
 • Metall

Arbeidet med De Fem Elementer er en avansert energetisk praksis som utfordrer og aktivere både kropp og sinn. Vi arbeider iht. Shen syklus som angir helt bestemte lover for hvordan bygge opp et yogaprogram og praktisere slik at vi ivaretar en sunn kropp og et stabilt sinn.

Meridianarbeid:

Dette kan på mange måter forstås som en mer «forfinet» og «avansert» Yin Yoga praksis enn de to ovenstående. Når Yin og Yang energier og De fem Elementers energier er etablert og tilstede i en balansert form i kropp og sinn, er kropp og sinn i en slik tilstand at man kan gå dypere inn i et mentalt og fysisk arbeid via meridianene. Arbeidet med meridianene følger også Shen syklus, og yogaprogrammene følger helt bestemte lover også her.

Trinn 1 og 2 er altså nødvendige praksiser som åpner opp for kontakt med finere aspekter av egen energi, som flyter i meridianene.

Vann og ild – ett utrykk for Yin og Yang

Copyright INDRE STILLHET – ANITA ABRAHAMSEN