De Fem Elementer

SHEN SYKLUS – (C) INDRE STILLHET – ANITA ABRAHAMSEN

Iht. taoistisk filosofi sirkulerer livet gjennom De Fem Elementer ved hjelp av Shen syklus.

Sentralt i Tradisjonell Yin Yoga står nettopp Shen syklus, som den evige syklus som omgir oss hver dag hele livet. Den syklusen som speiler så vel vårt eget liv, som det som skjer rundt oss.
De Fem Elementene og Shen syklus står for transformasjon og forandring. Det være seg vårt livsløp, dagens og nattens evige skiftninger mellom lys og mørke, eller årstidenes sykliske forandringer. Det finnes i alt, bare vi ser etter.

Shen syklus – den nærende syklus.

Shen syklus står for en oppfatning om at naturen og kroppen består av fem elementer: Vann, tre, ild, jord og metall.

Elementene i naturen står for forandringene i naturen for eksempel de ulike årstider, og er hos mennesket en forklaringsmodell for fysiske og psykiske variabler.

De Fem Elementer, som følger etter hverandre som vann, tre, ild, jord og metall, representerer en forutsetning for hverandre. I Shen syklus nærer og balanserer de hverandre. De er livgivende.

På denne måten nærer vannet treet, treet ilden, ilden jorden, jorden metallet, og til slutt metallet vannet.

De befinner seg i en sirkel som er uten begynnelse eller slutt. Dette er egentlig selve livet, og de endringene som livet naturlig har som for eksempel aldringsprosessen. Vår helse avhenger av en god balanse og flyt i og mellom alle elementene.

Shen syklus deles inn i årstider, som igjen representeres ved de ulike elementene, og igjen elementenes spesifikke organer og organfunksjoner.

Hvert element har sine dedikerte Yin Yoga stillinger. Men det er også slik at alle Yin Yoga stillinger har i seg alle elementenes energier. Men ofte vil det være ett eller to bærende hovedelement(er) i den enkelte Yin Yoga stilling.

For den erfarne utøver av Yin Yoga/Tao Yin, vil man lett kunne gjenkjenne alle elementene i hver eneste Yin Yoga stilling. Men dette vil kreve dedikert praksis både fysisk og mentalt over tid. Den helsemessige effekten vil være tilsvarende omfattende for både kropp og sinn.

Karakteristikker for den enkelte Yin Yoga stilling defineres som følger:

  • Element
  • Emosjon
  • Organ

Organarbeidet hører hjemme i arbeidet med meridianene, dvs. en enda mer forfinet og avansert Yin Yoga praksis.

De ulike elementer, karakter og emosjon:

  • Treet trenger strukturert bevegelse og aktivitet. Stikkordene her vil være planlegging og beslutninger. Emosjonen er sinne.
  • Ilden trenger mennesker rundt seg, for å kunne relatere seg til omverdenen. Stikkordene her vil være vennskap og kjærlighet, og evnen til et harmonisk samkvem med mennesker. Emosjonen er glede.
  • Jorden trenger å nære og støtte andre mennesker, men også å få dette tilbake for å nære seg selv. Stikkordene her vil være familien og hjemmet. Jorden støtter oss, og vi får alle den næringen vi trenger. Emosjonen er grublerier og bekymring.
  • Metallet trenger respekt fra andre, og å ha en god livskvalitet. Stikkordene her vil være å fremheve den virkelige verdien og kvaliteten i alt. Derfor blir renhet og urenhet sentrale tema i dette elementet. Emosjonen er sorg.
  • Vannet trenger å føle seg trygg. Stikkordet her vil bli å sammenføye, da dette elementet danner forbindelse mellom alt. Emosjonen her er frykt.

I Tradisjonell Yin Yoga søker vi å skape balanse i Shen syklus ved å arbeide med de ulike elementene. Deres energier innarbeides i de enkelte Yin Yoga stillinger, i riktig rekkefølge, iht. tradisjonell praksis både fysisk og mentalt.

Copyright INDRE STILLHET – ANITA ABRAHAMSEN