Litteratur

Når vi henviser til litteratur nedenfor, så er det ikke å oppfatte som at vi mener at litteraturen alene er nok til å undervise andre i dette omfattende fagområdet.
Litteraturhenvisningene er ment som støtte i tillegg til det arbeidet man gjør sammen med sin yogalærer.

Litteratur

Taoistisk filosofi mm:

 • Gia Fu Feng/Jane English (oversettere): Tao Te Ching
 • Gia-Fu Feng/Jane English (oversettere): Chuang Tsu Inner Chapters
 • Eva Wong: The Shambala Guide to Taoism
 • Eva Wong: Lieh – Tzu – A Taoist Guide to Practical Living
 • Eva Wong: Holding yin, embracing yang
 • Stephen Mitchell (oversetter): Tao Te Ching (Lao Tzu)
 • Jonathan Star (oversetter): Tao Te Ching (Lao Tzu)
 • John Blofeld: Taoism the road to immortality
 • Wilhelm/Baynes: The I Ching – Book of changes
 • Alan Watts: the Watercourse Way
 • Lu K`uan Yû: Taoist Yoga – Alchemy and Immortality
 • Benjamin Hoff: The Tao of Poe and the Te of Piglet
 • Jean C. Cooper: An illustrated introduction to Taoism

Tradisjonell Kinesisk Medisin (TCM)/Elementforståelse/De fem faser eller forflytninger/Yin og Yang etc

 • Den Gule Kejsers Klassiker (dansk oversettelse er helt ok)
 • Den Gule Kejsers Klassiker om Mad & Energi
 • Ted Kaptchuk: The web that has no Weaver
 • Leon Hammer: Dragon Rises, Red Bird Flies
 • Giovanni Maciocia: Fundamentet i Kinesisk Medicin (dansk utgave anbefales)
 • Zhang Yu Huan & Ken Rose: Who can ride the dragon?
 • Nigel Ching: Kunsten at diagnostisere med Kinesisk Medicin (dansk versjon er ok)
 • Suzanne Schönström: Kinesisk Medicin (svensk)

Annet:

 • George Feuerstein: The Shambala Encyclopedia of Yoga
 • George Feuerstein: The Yoga Tradition