Meridianarbeid

Gammel illustrasjon

Mange har hørt om meridianer.
Dersom man har fått akupunktur eller blitt behandlet av en kinesisk lege, kan man ha fått beskjed om at det er enkelte punkter som skal stimuleres på ulike måter.

I Tradisjonell Yin Yoga praksis kommer dette arbeidet inn som en svært viktig del ETTER at man har fått åpnet opp for en fysisk og mental kontakt med energiene Yin og Yang, samt De Fem Elementer.

Som vi tidligere har skrevet så vil praksisen har disse stegene:

  1. Yin og Yang
  2. De fem elementer
  3. Meridianarbeid

I dette arbeidet har vi kommet inn til en enda mer forfinet og avansert del av Yin Yoga praksisen.

Meridianer – hva er det?

Kinesisk medisin kan dateres omkring 5000 år tilbake i tid. Ikke bare innen medisin, men også  innen  matematikk, astronomi og annen vitenskap lå kineserne langt fremme. De kunne bla beregne solens avstand til jorden ca. år 200 før vår tidsregning.

Meridiantenkningen knyttes først og fremst til kinesisk medisin, men kan også spores i mayakulturen og relativt tidlig i Europa. Meridianene kan sees på som et ”oversiktskart” over kroppens indre tilstand, og det er hovedsakelig puls – og tungediagnostisering som gir oss informasjon om hvordan det ”står til”.

Det er ikke fastslått hva som ble oppdaget først av selve meridianene eller punktene, men det som er sikkert er at de ikke kan eksistere uten hverandre. Meridianene er distribusjonsnettet for Qi ( vår livskraft ), og punktene er selve kontrollsenteret når det gjelder behandling av informasjon. Flyten i meridianene avhenger av balansen mellom Qi og Blood. De gir hverandre næring og kraft til å flyte uhindret i kroppen.

Qi strømmer sammen med Blood ,og går både på overflaten (wei qi) og dypt inne i kroppen (ying qi) for å knytte det ytre og indre sammen. Når Blood og Qi ikke er i harmoni med hverandre sier kinesiske tekster at ”100 sykdommer” kan melde seg. Det fører til plager og en følelse av ubehag i både kropp og sjel.

Stagnasjon i meridianene vil over tid kunne føre til sykdom, og dette er forklaringen på at kinesisk medisin hovedsakelig er forebyggende før sykdom oppstår i kroppen.

Et viktig stikkord er fortsatt Shen syklus hvor Yin Yoga stillingene følger som perler på en snor i en helt bestemt rekkefølge. Formålet er å løse opp og fjerne blokkeringer som kan hindre Qi i å flyte fritt i meridianene. På denne måten vil alle kroppens organer få sin nødvendige Qi. Det er alltid en korrekt givende organ, som skal gi videre sin Qi til et helt bestemt mottakende organ.

Et annet viktig aspekt ved denne praksisen er organforståelse, sett i lys av både vestlig medisin og TCM.

Copyright INDRE STILLHET – ANITA ABRAHAMSEN