Yin og Yang – fundamentet for mental og fysisk balanse

Yin og Yang utgjør tilsammen Tao – balanse

Hvem av oss har ikke sett dette symbolet brukt i ulike sammenheng?  Få kinesiske begrep er så kjent som nettopp Yin og Yang. Sammen utgjør de Tao.

Ser du nøye på symbolet ser du en svart del med en hvit prikk og en sort del med en hvit prikk. Egentlig burde det også være et lite mellomrom mellom disse svart/hvite feltene, som skal antyde at det finnes rom for forandring.

De er med andre ord dynamiske, og innebærer at når Yin og Yang har nådd et visst stadium så går de over i det motsatte. Tenk bare på døgnet hvordan det skifter fra morgen til natt, og så tilbake til morgen.

Yin og Yang er universets to motpoler, hvor det ene ikke kan eksistere uten det andre. De speiler ulike aspekter av tilværelsen. De konkurrere ikke med hverandre, de utfyller hverandre. De hjelper hverandre til å skape balanse

Yin er en metafor for det kvinnelige, rolige, stabile, nærende, sammentrekkende, fuktige, mørke, kjølige, hvile, månen.

Yang er en metafor for det mannlige, sterke, lyse, aktive, skapende, varme. solen.

Yin og Yang må betraktes som begreper, og det ligger ikke noen vurderinger av hva som er bra eller mindre bra i dette. De er relative og behøver hverandre for å kunne defineres.

Yin og Yang er helt sentrale begreper i Tradisjonell Kinesisk Medisin. Hvor Yin representerer kroppens indre og nærende aspekter, mens Yang står for kroppens ytre og aktive aspekter.

Yang må ha næring fra Yin, og Yin må ha bevegelse fra Yang. 

” Prøv å forstå den kraft som er Yang, men vær mer som Yin i ditt vesen:”

Fra ”Tao Te Ching.”

Yin og Yang teorien baserer seg på grunntanken om de to motsattheter. De representerer og forklarer den naturlige og kontinuerlige forandringsprosessen.

Med denne forståelsen i bunnen ser vi følgende aspekter ved disse to energiene:

  • Alle ting har to fasetter: Yin og Yang
  • Yin og Yang kan videre deles opp i Yin og Yang
  • Yin og Yang skaper hverandre gjensidig
  • Yin og Yang kontrollerer hverandre
  • Yin og Yang transformerer seg over i hverandre

Disse aspektene får fundamental betydning for Yin Yoga praksis.

Vi kan ikke bare praktisere Yin, da Yin alene ikke rommer alt det vi trenger. Vi kan heller ikke bare praktisere Yang, da Yin mangler.

Hvordan kommer så Yin og Yang til uttrykk i vår Yin Yoga praksis?

Et helt sentralt utgangspunkt:
Yin – den nærende ro. Yang – den nærende bevegelse.
Begge aspekter skal være tilstede i en fullverdig Yin Yoga praksis.

Utgangspunktet for vår Yin Yoga praksis er den nærende ro®. Det betyr at vi har på oss Yin briller når vi praktiserer. MEN for at dette skal være en fullverdig helsebringende praksis, MÅ Yang også være tilstede. Det gir INGEN mening å bare skulle praktisere Yin. For at YIN skal tre frem, må det være en Yang tilstede. OG for at dette skal være en helsebringende praksis, må dette være en NÆRENDE praksis.

På samme måte som man ikke vet hva lys er hvis man ikke vet hva mørke er, kan man heller ikke vite hva Yin er hvis ikke Yang er tilstede også. Kropp og sinn kan etter kort tid stagnere hvis man kun står/sitter/ligger i Yin Yoga stilling eller Yin Yoga stilling. Vi kaller dette for «Yinifisert».
Dette er en form for stagnasjon. Ja, man er rolig. Men kort fortalt vil Qi slutte å sirkulere i kroppen. Det kan til og med bli smertefullt å gå ut av en Yin Yoga stilling. Dessuten kan man oppleve at man praktiserer og praktiserer uten å bli verken mykere eller sterkere.

Yin Yoga praksis kan deles inn i følgende:

  • YinYin stillinger
  • YinYang stillinger
  • Yang bevegelse

Vi leser ofte at Yin Yoga er et godt kompliment til den mer Yang fylte hverdagen som mange opplever. Her opplever vi at Yang fremstilles som noe negativt, noe som er masete og som man bør unngå.
Yang er ikke masete. Den er nærende i sin rette form.

Yin – Den nærende ro…. Yang – Den nærende bevegelse….
Sammen utgjør de en helhet. Tao. Veien.
De konkurrerer ikke, den ene kan ikke eksistere uten den andre. Og den andre kan ikke eksistere uten den første. Sammen utgjør de den gyldne middelvei.
Vi vet ikke hva ro er, hvis vi ikke vet hva bevegelse er. Og motsatt.
Men Yin er noe mer enn ro. Det er den nærende roen.
Den roen som gjør at du kommer tilbake til din indre kjerne, finner tilbake til deg selv uten å bli redd eller synes at stillheten er vanskelig.
Den roen som gjør at du kan fylle på og skape et rom for refleksjon.
Den roen som gjør at bevisstheten stilner og underbevisstheten kan boble frem med alle sine skatter.
Den roen som nærer din Yang.
Hvor mange har ikke kjent på følelsen når man for eksempel ligger på sofaen og forsøker å slappe av.
Eller i sengen for å sove på kvelden, og det er rett og slett ingen ro.
Kroppen ligger riktignok rolig, men det føles ikke som ro.
Tankene svirrer, man kjører seg inn i en tankerekke, og plutselig kjenner man at hele kroppen er anspent.
Dette er ikke en nærende ro. Dette er ikke en Yin tilstand. Heller ikke en Yang tilstand…
Dette er stress.
Hva er så Yang?
Yang er den nærende bevegelse. Ikke bare bevegelse. Det er den bevegelsen som fyller deg med energi, selv om du bruker energi. Den bevegelsen som får Qi (livskraft) til å flyte i deg. Den bevegelsen som nærer din Yin og løser opp Qi blokkeringer.
I tradisjonell Yin Yoga arbeider vi med den nærende roen og den nærende bevegelsen.
Disse nærer hverandre gjensidig gjennom praksisen.
Hvis din praksis kun består av Yin, vil din Qi stagnere fort.
Hvis din praksis kun består av Yang, vil din Qi slites ut fort.

Må lyset alltid skinne på din vei. Med Dao.

Copyright INDRE STILLHET – ANITA ABRAHAMSEN