Yoga Nidra utdanning – høst 2023

Velkommen til et grundig dypdykk i faget avspenning generelt og Yoga Nidra spesielt.

Nærhet, ro og hvile er viktig. Immunforsvaret styrkes, pusten flyter bedre og livet flyter lettere når du kan senke skuldrene litt. Men det er ikke alltid så lett å kjenne at skuldrene ikke er der de bør være.
Kunnskap om og tilgang til avspenningsteknikker trengs mer enn noensinne.
I kurset om Yoga Nidra lærer du om selve teknikken. Men du får også kunnskap om nervesystemet, sansene, stress og søvn. Jeg har laget et kursopplegg som favner om fagfeltet i et bredt perspektiv.

For hvem:
Kurset passer for deg som arbeider med mennesker og som tenker at avspenning og Yoga Nidra kan være et viktig tilskudd til dine elevers, kunders eller pasienters hverdag. Kurset er også for deg som ønsker å tilegne deg kunnskap om fagområdet som en del av din personlige utvikling.

Kurssted: Lotussenteret i Larvik. Lenke til stedet.

Kursavgift: Kr. 8.500.
Du må selv betale reise, mat og opphold.
Ta kontakt dersom du trenger tips til overnattingssted.

Kursoppbygning: 
Kurset går over 2 helger:
– 30. september og 1. oktober.
– 4. og 5. november.
Lørdager kl. 9 – 18 og søndager kl. 9 – 16.
Det avholdes jevnlige småpauser og 1 times lunsj hver dag.

  • Du vil få eksklusiv tilgang til min digital plattform med undervisningsmateriell som grunnlag for egenpraksis, repetisjon og fordypning.
  • Du vil får godkjent egenpraksis og arbeidet med obligatorisk innleveringsoppgaver, ca. 10 timer, som en del av utdanningen. 
  • Du får et omfattende kompendium som både omhandler praksisen og de utvalgte teoretiske fagområdene.
  • Kursbevis utstedes når du har deltatt aktiv på alle samlingene, samt fullført innleveringsoppgavene.
  • Du kan godskrive 40 timer CE hos Yoga Alliance.
  • Du vil alltid ha kostnadsfri tilgang til kursholder for råd og veiledning.

Begrenset antall plasser. Dette er en eksklusiv utdanning for deg som ønsker en sterk faglig forankring i fagfeltet.

Påmelding er bindende. Du finner betingelser her. Les disse nøye. Du blir bedt om å godta disse når du melder deg på.

Når jeg har mottatt din påmelding, vil du motta e-post som bekrefter din påmelding og praktisk informasjon.

Ta gjerne kontakt med meg på e-post dersom du har spørsmål.

Påmeldingsfrist er 1. september 2023.

Pensum:
Kurset gir deg dyptgående kunnskap som er viktig i forståelsen av enkel avspenning generelt og Yoga Nidra spesielt.
Forståelsen av enkel avspenning ligger som basis for din utvikling av Yoga Nidra som verktøy. Dette fordi jeg mener at all avspenning bør følge samme faglige forankring. 

Utdanningen har sin forankring i Swami Satyanandas versjon, med tilpasning til det moderne menneskets utfordringer, stressmestring og personlig utvikling. Satyananda er den som løftet frem den tradisjonelle formen av Yoga Nidra som praksis og denne formen er den som undervises mest på verdensbasis.

Utdanningen passer for alle yogatradisjoner og -former, da jeg underviser med en respektfull og åpen tilnærming for at dette fagområdet kan tilpasses til den enkelte yogatradisjons eller yogaforms ståsted.

Les mer om Yoga Nidra generelt her

Du får anledning til å fordype din personlige praksis innfor fagfeltet Enkel avspenning og Yoga Nidra. Det er svært viktig at vi underviser fra våre egne erfaringer. 

Du vil bli tatt med på et dypdykk i de enkelte trinnene som en Enkel avspenning og Yoga Nidra består av; deres innhold, rekkefølgen på trinnene og hvorfor de følger som de gjør.
Fagfelt som sansekontakt (Pratyahara), konsentrasjon (Dharana) og meditasjon (Dhyana) er relevante tilleggsfag, samt forståelse av stress, søvn og hypnose.
Det vil også være et lite dykk inn i hjernen og nervesystemet og deres relevans Yoga Nidra.
Vi vil også ta for oss hvordan integrere og utvikle Enkel avspenning og Yoga Nidra i et kurs og kursforløp.
I tillegg vil vi gå inn på anbefalt undervisningspedagogikk når det gjelder denne type praksis, “does & donts” mm.

Kurset tilfredsstiller Yoga Alliance krav til CE (Continuing Education) faglig nivå og innhold.

Referanser:
Her finner du hva våre tidligere deltakere synes om utdanningen.

Hjertelig velkommen 🌺🙏.

Varm hilsen Anita.