Yoga Nidra utdanning 2024 – online.

  • Eksklusiv tilgang til min digital plattform hvor du finner alt undervisningsmateriell som grunnlag for læring, egenpraksis, repetisjon og fordypning.
    Dette gjør at du kan gjennom føre kurset i ditt eget tempo innenfor kursperioden.
  • Et omfattende kurskompendium.
  • Kursbevis og CE timer utstedes når du har gjennomført kurset og bestått innleveringsoppgaven.
    Innleveringsoppgaven er en praktisk oppgave. Dette er frivillig. Du kan godskrive 40 CE timer hos Yoga Alliance. Loggen på portalen gir både deg og meg oversikt over faglig fremdrift.
  • Det vil avholdes 2 felles Zoom møter med deltakere hvor spørsmål og avklaringer gjennomgås. Møtene vil være i siste uken i september og siste uken i oktober.