Tradisjonell Yin Yoga utdanning for lærere – 100 timer.

Tradisjonell Yin yoga har sitt filosofiske ståsted i Taoismen og sin medisinske bakgrunn i Tradisjonell Kinesisk Medisin (TCM).
Yin yoga praksisen er satt sammen slik at den følger flere tusen år gamle tradisjoner for å styrke vår Qi, vår livskraft.
Vi er med andre ord i Kina, med det begrepsapparat og den energiforståelse som ligger i dette.

I denne utdanningen går teori og praksis hånd i hånd. Du vil få en introduksjon til Taoismen og TCM og lære hvordan integrere dette i praksisen, samt hvordan lære dette bort til andre.
Du skal ikke være bekymret for at du ikke klarer å få teori og praksis til å henge sammen; dette har jeg arbeidet med i over 20 år.

Yogapraksis settes sammen slik at de aktivt støtter livskraften Qi flyt, til alle kroppens organer, slik at det skapes en nødvendig balanse for en helhetlig helse i kropp og sinn.
Yin og Yang konkurrerer ikke med hverandre; de er en del av en helhet og skaper sammen balanse – Tao/Dao.
Yang blir ofte feilsitert som noe negativt, som stress. Dette er feil. Det er viktig å forstå grensen mellom den nærende bevegelse Yang energi og stress.
Det samme er det med Yin, som oftest oppfattes som ro. Det er også her viktig å forstå grensen mellom den nærende ro og passivitet.

Et eksempel: Din kropp kan sees på som Yang.  For at denne skal trives og vokse: Du trenger tilførsel av Yin: Søvn, hvile, rett kosthold, yin praksis mm. 
Et annet eksempel: Bilen er Yang og bensinen er Yin.

Yin og Yang kompletterer hverandre og skal være harmonisk tilstede i en helhetlig yogapraksis. Dette vil vi gå dypere inn i slik at du lærer å sette sammen energiskapende og helende yogaprogram.

I tillegg vil du lære hvordan integrere De Fem Elementer og meridianarbeid inn i din personlige praksis og hvordan lære dette bort til andre.

Kursplan:

  • Yin yoga stillinger for å åpne opp for Qi flyt.
  • Yang yoga bevegelser for å hjelpe Qi til å flyte.
  • Pusteøvelser for å stimulere Qi flyt og energitilførsel til organene.
  • Sekvensering av Yin yoga stillinger og Yang bevegelser som en komplett Tradisjonell Yin yoga som støtter Qi flyt i meridianene og balanserer De Fem Elementers energier.
  • Teori knyttet til Taoismen og TCM: Yin, Yang, Tao, De Fem Elementers energi, Shen syklus, organlære iht. vestlig medisin og TCM.
  • Relevant anatomi knyttet til muskler, ledd og bindevev.
  • Relevant fysiologi knyttet til nervesystemet, pust og stress.
  • Undervisningsteknikk og -pedagogikk.

Lærer: Anita Abrahamsen

For hvem:
Kurset retter seg mot praktiserende og utøvende yogalærere som ønsker fordypning i denne Yin yoga tradisjonen, for å integrere De Fem Elementer og TCM inn i egen personlig praksis og inn i undervisningen.
Det forutsettes god kunnskap om de mest vanlige asanas.

Kursoppbygning: 

4 obligatoriske helger: 2 i Oslo og 2 via Zoom.
5. og 6. november 2022 i Oslo, Kirkegaten 1 – 3, kl. 9 – 16
– 3. og 4. desember 2022 i Oslo, Kirkegaten 1 – 3, kl. 9 – 16
– 7.- 8. januar 2023 på Zoom, kl. 9 – 17
– 4. – 5. februar 2023 på Zoom, kl. 9 – 17
Lunsj ca. kl. 12 – 13.
Det vil ikke tilbys opptak av disse samlingene, da deltakelse i de faglige samtaler/diskusjoner ansees for å være vesentlige for faglig utbytte.

7 obligatoriske undervisninger på Zoom.
Torsdag 5. januar tom. 16. februar kl. 19:30 – 21.
Dersom du ikke kan delta, vil du få tilgang til opptak av yogaklassen i en uke etter undervisdato.

Q & A: Mandag 23. januar kl. 18 – 20 på Zoom.
Her kan du stille spørsmål og delta i diskusjoner og faglige delinger med Anita og alle deltakerne. Opptak tilbys for de som ikke kan delta, men det anbefales å være med, da dette gir best faglig utbytte.

Digital plattform:
Du vil ha tilgang til ferdig innspilte praksiser som støtte for egenpraksis og tilegning av fagstoff, helt frem til innleveringsfrist for eksamensoppgavene.

Det vil være 2 obligatoriske innleveringsoppgaver. En teoretisk og en praktisk oppgave (lydfil).  Dette er en god anledning til å få sjekket av at du har fått med deg hovedelementene i kurset. Dette tilsvarer ca. 10 timer selvstudie som du får godkjent som en del av utdanningen. 

Du får et kompendium som både omhandler praksisen og de utvalgte teoretiske fagområdene. Dette vil være din hovedbok under utdanningen. Forslag til tilleggslitteratur kommer gjennom utdanningen.

Kursbevis utstedes når du har deltatt aktiv på alle samlingene/sett opptak i digital plattform, samt fullført innleveringsoppgavene.

Kursavgift kr. 20.500.
Early bird rabatt * kr. 1.500 hvis du melder deg på før 1.9.2022.
Kursavgiften er delt opp i tre innbetalinger:
Påmeldingsgebyr kr. 3.500, betales ved påmelding, se lenken nederst på siden her.
Kursavgift 1 kr. 8.500 forfaller 14. dager etter påmelding. Du vil motta en faktura pr. e-post umiddelbart etter påmelding. Denne må være betalt til forfall for å beholde plassen.
Kursavgift 2 kr. 8.500 forfaller 1.10.2022. Her vil evt. * early bird beløpet fratrekkes. Du vil motta faktura pr. e-post.
Hvis du melder deg på etter 1.10.2022 vil du motta faktura på resterende kursbeløp, kr. 17.000.
Påmeldingsgebyr og kursavgift 1 refunderes ikke ved avmelding.

For mer informasjon om angrerett, påmelding og avmelding; klikk her.
Vennligst sett deg godt inn i betingelsene som står under «Utdanninger».

Når vi har mottatt en din påmelding, vil du motta en e-post som bekrefter din påmelding, en faktura for kursavgift 1 og en PDF med praktisk informasjon.

Ta gjerne kontakt med Anita på post@indrestillhet.no dersom du har spørsmål.

Påmeldingsfrist er 15. oktober 2022.

Hjertelig velkommen til et dypdykk i en vakker yogatradisjon med hjertet i naturen hvor vår iboende kraft er veien til en sterk og sunn kropp og et klart sinn.

Varm hilsen Anita 💝