FULLBOOKET! Yoga Nidra utdanning høst 2022 – 55 timer

Utdanning høst er nå fullbooket.
Utdanning VINTER 2023 er åpen for påmelding; klikk her for mer info.

Nærhet, ro og hvile er viktig. Immunforsvaret styrkes, pusten flyter bedre og livet flyter lettere når du kan senke skuldrene litt. Men det er ikke alltid så lett å kjenne at skuldrene ikke er der de bør være.
Kunnskap om og tilgang til avspenningsteknikker trengs mer enn noensinne.
I vårt kurs om Yoga Nidre lærer du om selve teknikken. Men du får også kunnskap om nervesystemet, sansene, stress og søvn. Vi har laget et kursopplegg som favner om fagfeltet i et bredt perspektiv. Scroll ned for å lese mer om pensum.

Velkommen til et dypdykk inn i faget avspenning generelt og Yoga Nidra spesielt.

Lærere: Anita Abrahamsen og Lisbeth Wang. Klikk på navnene våre for å lese mer om oss. Vi har siden 2012 utdannet Yin Yoga lærere og siden 2018 holdt kurs i Yoga Nidra.

For hvem:
Kurset passer for deg som er yogalærer og for deg som ønsker å tilegne deg kunnskap for personlig utvikling.

Kursformat: 
Kurset avholdes på Zoom; enkelt, trygt og kostnadseffektivt.

Kurset gir deg dyptgående kunnskap som er viktig i undervisningen av enkel avspenning og Yoga Nidra. Forståelsen av enkel avspenning ligger som basis for din utvikling av Yoga Nidra som verktøy. Dette fordi vi mener at all avspenning bør følge samme faglige forankring. 

Vår utdanning har sin forankring i Swami Satyanandas versjon, med spesial tilpasning til stressmestring. Dog passer utdanningen for alle tradisjoner, da vi underviser med en åpne tilnærming og med respekt for at dette fagområdet kan tilpasses til den enkelte tradisjons ståsted.
Les mer om Yoga Nidra generelt her. 

Kursoppbygning: 

 • 6 obligatoriske online live sesjoner via Zoom.
  –14. – 16. oktober 2022, fredag kl. 17 – 20, lørdag/søndag kl. 9 – 17 begge dager, lunsj ca. kl. 12 – 13
  – 18. – 20. november 2022, fredag kl. 17 – 20, lørdag/søndag kl. 9 – 17 begge dager, lunsj ca. kl. 12 – 13
 • Digital plattform:
  – Ferdig innspilte foredrag som du får tilgang til i 3 måneder fra du starter din utdanning. 
  – Ferdig innspilte avspenninger som grunnlag for din egenpraksis og som støtte for utviklingen av din egen undervisning.
  Du har tilgang til disse i 3 måneder etter at du starter din utdanning. 
 • Du vil også ha tilgang til 3 privat timer med Anita eller Lisbeth via Zoom for individuell veiledning, om fagområdet, som må brukes innen 3 måneder etter at du startet din utdanning.
 • Det vil være obligatoriske innleveringsoppgaver, 2 stk.  Dette er en god anledning til å få sjekket av at du har fått med deg hovedelementene i kurset. Dette tilsvarer ca. 10 timer selvstudie som du får godkjent som en del av utdanningen. 
 • Du får et omfattende kompendium som både omhandler praksisen og de utvalgte teoretiske fagområdene.
 • Kursbevis utstedes når du har deltatt aktiv på alle samlingene, samt fullført innleveringsoppgavene.

Pris kr. 8.500.
Early bird rabatt kr. 750 hvis du melder deg på før 15.8.22.
Rabatten trekkes automatisk fra dersom du melder deg på før fristen.

Påmelding er bindende. Du finner våre betingelser her.

Når vi har mottatt en din påmelding, vil du motta en e-post som bekrefter din påmelding og praktisk informasjon.

Ta gjerne kontakt med Anita på post@indrestillhet.no dersom du har spørsmål.

Påmeldingsfrist er 1. oktober 2022.

Pensum:

 • Fordype din personlig praksis i  enkel avspenning og Yoga Nidra. Vi mener det er viktig at vi underviser fra våre egne erfaringer. 
 • Du vil lære hvordan du kan undervise ulike typer Yoga Nidra. 
 • Utvikle din forståelse av forskjellen på hvordan man pedagogisk underviser enkel avspenning i slutten og begynnelsen av en yogatime.
 • Hvordan pedagogisk bygge opp enkel avspenning og Yoga Nidra dybdeavspenning. 
 • Pratyahara og Dharana: Deres plass i avspenningens verden. 
 • Et dypdykk i alle de ulike trinnene i avspenning, rekkefølgen på trinnene og hvorfor de følger som de gjør. Dette gjelder både for enkel avspenning og Yoga Nidra. 
 • Undervisningsteknikk spesielt rettet mot avspenning – «does and donts». 
 • Du vil få kunnskap om forskjellen mellom hypnose og Yoga Nidra. 
 • Yoga Nidra og søvn. Hjernens tilstand under Yoga Nidra. 
 • Hvordan integrere avspenning/Yoga Nidra i undervisningssammenheng; klasser og kursforløp. 
 • Teoretisk forståelse av nervesystemet, hjernen, sansene og stress og hvorfor det er viktig å ha kunnskap om dette når du skal undervise avspenning/Yoga Nidra.
 • Forskning relatert til avspenning. 

Hvorfor har vi valgt å underbygge undervisningen i Yoga Nidra med teori?
Yoga ble opprinnelig muntlig overlevert gjennom årtusener, fra lærer til elev. Kildetekster og skriftlige beskrivelser av praksis har etter hvert kommet til som støtte.
I den moderne tid er det også svært relevant og trekke inn vestlig moderne medisin som støtte for en enda bredere forståelse av yoga.

Vi har valgt å ta med relevant teori som kan gi en bredere og dyoere innsikt og forståelse i fagområdet. Det er vår påstand at dette vil gi en bedre undervisning, fordi du selv har en bredere kunnskapsbase å øse fra.
Det vil igjen gi et bedre utbytte for dine elever.

Vi har valgt å legge inn teoretisk kunnskap i emnene hjernen, nervesystemet, sansene, søvn og stress.

Yoga Nidra vil ha en innvirkning på kroppen vår som går på dypet, og det er kjent at hjernen og nervesystemet er spesielt involvert. Vi går fra den rasjonelle tenkemåten vår, som vi bruker så mye i hverdagen, til den mer abstrakte og subtile tankeverden. Dette engasjerer andre deler av hjernen, nervesystemet og sansene våre.

I tillegg står forståelsen av stress sentralt. Et tema som nevnes i tide og utide med et negativt fortegn. Det er slett ikke alltid at stress er negativt, men vi er alle forskjellige og har ulike opplevelser av hva dette gjør med oss. Yoga Nidra er et godt «verktøy» for å redusere de uønskede sidene av stress. En teoretisk forståelse knyttet sammen med praksis, vil gi noen nøkler for deg som lærer, og hver især, til å mestre dette bedre.

Vi håper at du med dette vil finne at teoriundervisningen kan åpne noen nye dører, som vil gi deg glede både som profesjonell lærer og som privatperson.

Hjertelig velkommen til oss.

Varm hilsen Lisbeth og Anita.