Yoga Nidra – hva er det?

YOGA NIDRA ER EN DYBDEAVSPENNINGSTEKNIKK.

Det er en systematisk metode for å fremme en total avspenning i kropp og sinn. En metode for å kunne nå inn til opplevelsen av seg selv og hvordan man virkelig har det, uten at man blir distrahert av den ytre verden og det den skaper i oss av distraksjoner, følelser osv.

Yoga Nidra er ikke nødvendigvis en meditasjonspraksis.
Dersom man definerer meditasjon som en måte å endre bevissthetstilstanden på, kan Yoga Nidra absolutt defineres som en meditativ praksis. I alle fall kan de siste trinnene i praksisen føre til en slik tilstand i sinnet.

Yoga Nidra er en praksis som gir rom for å kunne trekke sansene tilbake (Pratyahara) fra verdenen utenfor en selv, og også gi mulighet for en lett konsentrasjonspraksis (Dharana) i de tidlige trinnene i praksisen.

Etter hvert får man mer og mer erfaring med praksisen, som igjen kan gi mulighet for økt grad av ro og nærvær.

Den Yoga Nidra som undervises hos oss er knyttet til Klassisk Yoga – Tantra tradisjon.
Swami Satyananda gjorde et omfattende arbeid i løfte frem en eldgammel teknikk knyttet til Nyasa (plassering av oppmerksomhet).

Yoga Nidra er ofte benyttes som en forberedelse og trening til dypere meditasjonsteknikker.

Den benyttes ofte i yogatimer som en avslutning på en yogaklasse.

En fullverdig Yoga Nidra tar mellom 30 – 60 minutter, avhengig av hvor dypt du som yogalærer tar elevene dine inn i denne vakre praksisen.

Enkelte kaller den for «yogisk søvn». Men personlig mener vi at den er noe mye mer enn dette.

Nidra betyr søvn (Sanskrit).

  • En vanlig søvn, slik vi opplever om natten.
  • En bevisst søvn, hvor vi ikke sover som om natten, men heller ikke er helt våken.
  • En «våken» søvn hvor vi er i en tilstand av intens våkenhet.

Yoga Nidra kan dermed bety søvn med yoga i seg.

Yoga Nidra er en teknikk som kan medføre en tilstand hvor man ikke er helt våken, og heller ikke er i dyp søvn. Det er altså en «yogiske søvn» hvor man kan komme i kontakt med sin underbevissthet.

FORMÅLET MED YOGA NIDRA.

Formålet med Yoga Nidra kan være flere:

  • En god avslapning.
  • Hjelp til å sove.
  • Forberedelse til meditasjon.
  • Oppnå en våken og avslappet tilstand som bringer frem en opplevelse av «å være» uten at man må «gjøre» så mye.
  • Komme i kontakt med seg selv på et dypere plan utover det man opplever som det rasjonelle og bevisste «jeg». Det som ligger i underbevisstheten får et sted hvor dette kan uttrykke seg.

Når man begynner å fordype seg i denne praksisen, ser man at det eksisterer mange perspektiver for bruken av Yoga Nidrâ, utover det formålet som teknikken normalt er kjent for; en god hvile. 

Det ser ut til at mange yrkesgrupper har fått øynene opp for hvordan denne teknikken påvirker oss både fysisk og mentalt. Videre at dette kan være nyttig i arbeidet med ulike diagnoser/terapier og ved prestasjonsfremming i idrett og i jobbsammenheng, for å nevne noen eksempler.

Elevene vil ofte ha med seg hele sitt liv inn i yogapraksisen. Nære opplevelser i nåtid, fremtid, fortid, drømmer og minner er til stede, og det kan være utfordrende å finne ro.
En avspenning kan bidra til at eleven kommer mer på plass i seg selv, og dermed har mer kontakt med kroppen og egen tilstand, og etter hvert en økt grad av ro.

Mye tyder på at den praktiserende utvikler en økt grad av varhet med hensyn til å oppfatte egen tilstand i kropp og sinn, gjennom å praktisere avspenning jevnlig. Med erfaring kommer kunnskap. Man utvikler en nærhet til seg selv, og oppdager for eksempel stress og jag i kropp og sinn på et tidlig tidspunkt. Dette kan føre til at man unngår å møte den berømte «veggen». Man blir i stand til å sette i gang tiltak, som kan hindre at man for eksempel sliter seg helt ut på jobb. Dette vil bidra til at eleven ubevisst utvikler en proaktiv bevissthet til seg selv.

Vi mennesker motiveres av å få til ting; det å prestere godt på jobben, det å trene og ivareta kroppen både mht. helsen og utseende og vise at vi er vellykkede på alle områder. Ja, rett og slett vise at vi mestrer det meste.
For mange betyr dette en svært hektisk hverdag, hvor «gasspedalen» er tråkket godt inn og «bremsepedalen» er fraværende.
Avspenningspraksis kan hjelpe til med å balansere det autonome nervesystemet. Stimulere en nedtoning av sympatikus og og aktivering av parasympatikus.

Praksisen gir også muligheter for at man kan oppleve å komme i kontakt med en våken og avslappet tilstand som bringer frem en opplevelse av «å være» uten at man må «gjøre» så mye.

Vi vet at mange benytter avspenningsteknikker for å få hjelp til å sovne på kvelden; enten ved at man instruerer seg selv eller lytter til innspilte lydspor. Det er mange som forteller at søvnkvaliteten forbedres etter hvert; man sover gjennom hele natten uten å våkne opp.

(c) Indre Stillhet – Anita Abrahamsen