Roar Ramesh Bjønnes

Podcast episoden med Roar live 😉

Bio: (English version below).

Roar Ramesh Bjønnes er yogi, forfatter, kursholder og ayurvedisk, naturopatisk livsstilscoach.
Han er opprinnelig norsk og har bodd i USA i mange år. Han underviser primært på engelsk.

Han var med å grunnla (2007), og er i dag direktør for, Prama Wellness Center nær Asheville, North Carolina, hvor en livsstil med yoga, meditasjon og plantebasert mat regnes som vår beste medisin. Her leder han velværeretreats og workshops.

Roar har praktisert yoga og Tantra siden 1974.

Han studerte yogaterapi og Tantra i Nepal og India under et toårig opphold ved ashramer på begynnelsen av 1980-tallet.
Han har i tillegg studert Ayurveda ved California College of Ayurveda, og han er en sertifisert naturopatisk detox-terapeut fra AM Wellness Center i Cebu, Filippinene.
Ayurvediske prinsipper kan brukes på ulike typer dietter, ved bruk av urter og i helbredende systemer. I sitt arbeid, ved Prama Wellness Center, blander Roar den komplekse visdommen til Ayurveda med de enkle og direkte metodene for naturopati, for eksempel ved å lage rense- og fasteprogrammer ved hjelp av ulike juice og urter.

Roar underviser i yogaens historie på skolen Embodied Philosophy sammen med mange andre verdenskjente lærere i yogafilosofi.

Han er aktiv kursholder og holder kurs i mange land, både online og live.

Roar er forfatter av fem bøker, blant annet:

  • Sacred Body, Sacred Spirit (InnerWorld)
  • A Brief History of Yoga (InnerWorld)
  • Tantra: The Yoga of Love and Awakening (Hay House India)

Disse bøkene er tilgjengelige på Amazon og andre nettbutikker.

Han er også en aktiv bidragsyter til Elephant Journal hvor hans mer enn 80 blogginnlegg har fått et gjennomsnitt på over 15 000 visninger.

Roar bor i en økolandsby i nærheten av senteret sammen med sin kone Radhika og hunden deres Juno. Her trives de med å dyrke urter og grønnsaker hele året rundt.

— — — — — — —

Roar Ramesh Bjønnes is a yogi, author, instructor and Ayurvedic, naturopathic lifestyle coach.

He co-founded (2007), and is currently director of, the Prama Wellness Center near Asheville, North Carolina, where a lifestyle of yoga, meditation and plant-based food is considered our best medicine. Here he leads wellness retreats and workshops.

Roar has been practicing yoga and Tantra since 1974.

He studied yoga therapy and Tantra in Nepal and India during a two-year stay at ashrams in the early 1980s.
He has also studied Ayurveda at the California College of Ayurveda, and is a certified naturopathic detox therapist from the AM Wellness Center in Cebu, Philippines.
Ayurvedic principles can be applied to various types of diets, herbal programs, or healing systems.
At Prama, Roar blends the complex wisdom of Ayurveda with the simple and direct methods of naturopathy, such as creating cleansing and fasting programs using various juices and herbs.

Roar teaches the history of yoga at the school Embodied Philosophy along with many other world-renowned teachers of yoga philosophy.

He is an active course leader and holds courses in many countries, both online and live.

Roar is the author of five books, including:

  • Sacred Body, Sacred Spirit (InnerWorld)
  • A Brief History of Yoga (InnerWorld)
  • Tantra: The Yoga of Love and Awakening (Hay House India)

These books are available on Amazon and other online stores.

He is also an active contributor to the Elephant Journal where his more than 80 blog posts have received an average of over 15,000 views.

Roar lives in an ecovillage near the Prama center with his wife Radhika and their dog Juno. Here they enjoy growing herbs and vegetables all year round.