Våre betingelser

FORCE MAJEURE – GJELDER FOR ALLE KURS/UTDANNINGER.
Force majeure er en del av våre betingelser.
Ved påmelding/betaling av alle mine kurs godtas denne klausulen. 
Hvis jeg må justere undervisningen iht. myndighetenes Covid19 restriksjoner, er det viktig at du er klar over at det kan være nødvendig å overføre undervisningen til live online undervisning når som helst. Vi benytter Zoom til dette.
Dersom du ikke synes at dette er noe for deg, er det bedre at du venter med å melde deg på kurs inntil vi har en mer stabil tilstand i samfunnet knyttet til Covid19.
Vi vil ikke refundere innbetalt kursavgift ved overgang til Zoom. 
Ved påmelding godtas ovenstående. 
Dersom jeg blir pålagt å stenge undervisningen med fysisk oppmøte i lokalene for lengre eller kortere periode gjelder følgende som hovedregel:
All undervisning vil bli konvertert til live onlineundervisning via Zoom. Live online betyr at yogaklassen undervises som tidligere, på samme tidspunkt, med samme kvalitet, via digitalt medium Zoom.


ANGRERETT

Angrerett iht. Angrerettsloven:
Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (Angrerettloven) § 22 m.

Yogakurs, workshops, yogaferie og retreats ansees som en tjeneste og ikke en vare.
Det er ikke angrerett på tjenester som er bestilt via fjernsalg og knyttet til fritidsaktivitet. Denne type undervisning ansees av både Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet som kurs av ren hobbykarakter/fritidsaktivitet.

Yogalærerutdanning og fordypningskurs for yogalærer ansees som en tjeneste og ikke en vare.
Yogalærerutdanning og fordypningskurs for yogalærere ansees ikke som fritidsaktivitet.
Det er angrerett på kjøp av tjenester, som ikke er ansett som fritidsaktivitet og som er foretatt via fjernsalg. Det vil si at man har 14 dagers angrerett fra påmeldingen ble sendt.
Dersom angreretten ønskes benyttet, skal kursdeltaker sende e-post umiddelbart.


AVMELDINGSBETINGELSER

Ordinære kurs, workshops m varighet mindre enn 4 timer:
Ved avmelding inntil 14 dager før kursstart ilegges et adm. gebyr på kr 250.
Innbetalt kursavgift vil bli refundert med fradrag av kr. 250.
Ved avmelding 0-14 dager før kursstart, forfaller hele kursavgiften. Innbetalt kursavgift vil ikke bli refundert.
Ved varig sykdom eller skade som årsak til avmelding, må avmelding sendes pr. e-post, med kopi av generell sykemelding. Slike tilfeller vil alltid bli vurdert individuelt.

Utdanning, fordypningskurs og retreats med varighet over 4 timer:
Ved avmelding inntil 30 dager før kursstart ilegges et adm. gebyr på kr 450.
Innbetalt kursavgift vil bli refundert med fradrag av kr. 450.
Ved avmelding mindre enn 30 dager til kursstart, gis det ingen refusjon av kursavgift.
Hvis det er innbetalt påmeldingsgebyr, refunderes dette ikke.
Ved varig sykdom eller skade som årsak til avmelding, må avmelding sendes pr. e-post med kopi av generell sykemelding. Slike tilfeller vil alltid bli vurdert individuelt.

Yogaferie:
Ved avmelding inntil 90 dager før kursstart ilegges et adm. gebyr på kr 2.000.
Innbetalt påmeldingsgebyr kursavgift vil bli refundert med fradrag av kr. 2.000.
Avmelding mindre enn 90 dager til kursstart, gir ikke rett til tilbakebetaling. Kursstedet har fått betaling for ditt opphold og det er ikke sikkert at din plass kan fylles. Husk gyldig reiseforsikring.
Ved varig sykdom eller skade som årsak til avmelding, må avmelding sendes pr. e-post med kopi av generell sykemelding. Slike tilfeller vil alltid bli vurdert individuelt.


PERSONER UNDER 18 ÅR kan kun meldes på kurs via en av sine foreldre/foresatte.
Det er foreldres/foresattes adresse, mobilnr. og e-postadresse som da skal oppgis.
Vi tar ikke ta ansvar for påmeldinger som gjøres av mindreårige uten foreldres/foresattes samtykke. Dette må foreldre/foresatt ta ansvar for iht. Lov om skadeserstatning.


AVLYSNING AV KURS.
Vi forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere.
Det vil bli gitt beskjed om avlysning minimum 4 dager før kursstart.
Innbetalt kursbeløp vil bli refundert i sin helhet.


ANSVAR FOR PRAKTISERING AV YOGA
Våre lærere forholder seg til normale etiske retningslinjer som gjelder generelt i det norske samfunn.
I tillegg følger vi de yogiske prinsipper knyttet til åpenhet, ærlighet og redelighet.
Vi tilbyr en forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus.
Dog vil den enkelte elev selv ha ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse/kropp ivaretas.
Det er kun eleven selv som vet om personlige fysiske og mentale forhold som må tas hensyn til. Det er svært viktig at eleven følger lærerens anvisninger mht. å ta hensyn til egne fysiske og mentale forhold.
Yoga skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro.
Vi er ikke ansvarlig for evt. fysiske eller mentale belastninger eleven pådrar seg under utførelsen av yoga. Eleven må selv ta ansvar for utføringen på en slik måte at egen fysisk og mental helse ivaretas. Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene.
Det er ikke anledning til å delta på kurs, workshops eller retreater hvis man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
Vi forbeholder oss retten til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger retningslinjer iht. ansvar.  Dette vil meddeles skriftlig etter avholdt samtale.

Copyright INDRE STILLHET – Anita Abrahamsen.

håndmalt bilde foss og steiner kinesisk shutterstock