Personvernerklæring

Vi er opptatt av å sikre våre kunders personlige opplysninger på en forsvarlig måte.

Vi innhenter kun informasjon fra deg når du bestiller kurs, prøvetimer eller kjøper produkter fra oss.

1. Behandlingsansvarlig.
Det er kun daglige leder, Anita Abrahamsen som har tilgang til personopplysningene.
Dog vil alle lærere ha tilgang til deltakerlister som følger alle kurs. Vi er pålagt å føre oversikt over fremmøte iht. smittevernsregler.

2 . Formålet.
Formålet med innhenting av opplysningene er for å kunne kommuniserer med deg mht. din påmelding/bestilling av våre kurs/produkter.
Det vil være nødvendig å kunne gi deg beskjed dersom det er enkelte endringer i timeplan eller andre hendelser hos oss.
Vi benytter også ditt navn, epost og mobilnr. i våre oversikter for smittesporing, hvis vi blir pålagt av myndighetene.

3. Følgende personopplysninger registreres.

  • Navn og postadresse.
  • Telefonnummer.
  • Epostadresse.
  • Yogakurs du har deltatt på.
  • Produkter du har kjøpt.

4. Opplysningene hentes fra vårt bookingsystem Izettle.

5. Tredjepart.
Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjepart.

6. Oppbevaring av personopplysninger.
Dine personopplysninger ligger kun i vårt bookingsystem hos Izettle og Selz, evt. i vårt regnskapsystem dersom vi må sende deg faktura.

7. Dine rettigheter.
Du kan når som helst ta kontakt med oss for å be om endring av registrerte personopplysninger iht. punkt 3 ovenfor.
Vær dog oppmerksom på at vi er underlagt norsk regnskapslovgivning etc.

8. Sikring av personopplysningene.
Personopplysningene oppbevares på et passordbeskyttet lagringsmedium.

9. Kontaktinformasjon.
Anita Abrahamsen via epost: post@indrestillhet.no. Henvendelsen merkes: Personvern.