Våre betingelser

FORCE MAJEURE – GJELDER FOR ALLE KURS/UTDANNINGER.
Force majeure er en del av våre betingelser.
Ved påmelding/betaling av alle våre kurs godtas denne klausulen. 
I disse tider hvor vi hele tiden må justere vår virksomhet iht. myndighetenes Covid19 restriksjoner, er det viktig at du er klar over at vi kan bli nødt til å overføre undervisningen til live online undervisning når som helst. Vi benytter Zoom til dette.
Dersom du ikke synes at dette er noe for deg, er det bedre at du venter med å melde deg på kurs inntil vi har en mer stabil tilstand i samfunnet knyttet til Covid19.
Vi vil ikke refundere innbetalt kursavgift ved overgang til Zoom. 
Ved påmelding godtas ovenstående. 
Dersom vi blir pålagt å stenge undervisningen med fysisk oppmøte i våre lokaler for lengre eller kortere periode gjelder følgende som hovedregel:
All undervisning vil bli konvertert til live onlineundervisning via Zoom. Live online betyr at yogaklassen undervises som tidligere, på samme tidspunkt, med samme kvalitet, men da via digitalt medium Zoom.

VI VET AT ALLE HAR DET SAMME ØNSKE SOM OSS; AT VI KAN MØTES OG FORTSETTE YOGAREISEN SAMMEN 💖🙏.

———————————————————————————————————

PÅMELDINGSBETINGELSER – GJELDER FOR ALLE KURS/UTDANNINGER.
Påmelding på alle våre kurs er bindende.
Vi forplikter oss å holde av avtalt plass på ønsket kurs.
Kursbestiller forplikter seg til å betale for kursreservasjonen og forholde seg til våre retningslinjer.
Ved påmelding godtas betingelsene til Force majeure (se øverst) og avmelding.
———————————————————————————————————

ANGRERETT OG AVMELDINGSBETINGELSER.

Ukentlige kurs og workshops:

Angrerett iht. Angrerettsloven:
Yogakurs og workshops ansees som en tjeneste og ikke en vare.
Det er ikke angrerett på tjenester som er bestilt via fjernsalg og knyttet til fritidsaktivitet. Ukentlig yogakurs ansees iht. både Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet som kurs av ren hobbykarakter.
Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (Angrerettloven) § 22 m.

Spesifikke avmeldingsbetingelser for INDRE STILLHET:
Ved avmelding inntil 14 dager før kursstart ilegges et adm. gebyr på kr 250.
Innbetalt kursavgift vil bli refundert med fradrag av kr. 250.
Ved avmelding 0-14 dager før kursstart, forfaller hele kursavgiften. Innbetalt kursavgift vil ikke bli refundert.
Ved varig sykdom eller skade som årsak til avmelding, må avmelding sendes pr. e-post, med kopi av generell sykemelding. Slike tilfeller vil alltid bli vurdert individuelt.

Utdanninger:

Angrerett iht. Angrerettsloven:
Yogalærerutdanning ansees som en tjeneste og ikke en vare.
Yogalærerutdanning ansees ikke som fritidsaktivitet.
Det er angrerett på kjøp av tjenester som er foretatt via fjernsalg. Det vil si at man har 14 dagers angrerett fra påmeldingen ble sendt.
Dersom angreretten ønskes benyttet, skal kursdeltaker sende e-post umiddelbart.

Spesifikke avmeldingsbetingelser for INDRE STILLHET.
Ved avmelding er det den enkelte utdannings påmeldingsfrist gjelder følgende:
– Påmeldingsgebyr og kursavgift 1 refunderes ikke.
– Kursavgift 2 frafalles hvis avmeldingen skjer innen påmeldingsfristen.
Ved varig sykdom eller skade som årsak til avmelding, må avmelding sendes pr. e-post med kopi av generell sykemelding. Slike tilfeller vil alltid bli vurdert individuelt.
——————————————————————————————————

PERSONER UNDER 18 ÅR kan kun meldes på kurs via en av sine foreldre/foresatte.
Det er foreldres/foresattes adresse, mobilnr. og e-postadresse som da skal oppgis.
Vi tar ikke ta ansvar for påmeldinger som gjøres av mindreårige uten foreldres/foresattes samtykke. Dette må foreldre/foresatt ta ansvar for iht. Lov om skadeserstatning.
———————————————————————————————————

AVLYSNING AV KURS.
Vi forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere.
Det vil bli gitt beskjed om avlysning minimum 4 dager før kursstart.
Innbetalt kursbeløp vil bli refundert i sin helhet.

Copyright INDRE STILLHET – Anita Abrahamsen.

håndmalt bilde foss og steiner kinesisk shutterstock